Webquest Productpresentatie Engels

Deze webquest is geschikt voor leerlingen van niveau 2/3 Detailhandel en hoort bij deelkwalificatie 208.