Webquest Vergaderen Engels

Deze webquest is geschikt voor leerlingen van niveau 3/4 Detailhandel en hoort bij deelkwalificatie 401.